Make a statement

SET THE MOOD WITH A MANTRA

På hjemmekontoret mitt finner du en bokstavtavle som jeg setter opp mine mantra på. Man kan selvfølgelig bruke tavlen til alt fra beskjeder til planlegging – men jeg har valgt å fokusere på inspirasjon!

Jeg lager gjerne en liten collage på veggen ved siden, med noen av de bildene og utklippene som inspirerer mest for øyeblikket. Med et slikt inspirerende moodboard på veggen, så kommer ofte de kreative ideene litt mer av seg selv.

Denne bokstavtavlen fikk jeg tak i på Granit, men jeg vil tro at slike er mulig å få tak i flere steder også!