I like

Jeg får ikke denne sangen ut av hodet. I think I like.